O NÁS

Česká unie sportu Mělník, z.s.

Bezručova 605, 276 01 Mělník

tel.: 775 297 297
e-mail: otsmelnik@seznam.cz
web: https://melnik.cuscz.cz

Výkonný výbor

Kontrolní komise

Česká unie sportu Mělník, z.s. je samostatný právní subjekt, zapsaný spolek. Jako regionální článek České unie sportu poskytuje bezmála stovce sdružených sportovních subjektů kompletní legislativní, metodický a ekonomický servis. Tento zahrnuje informační servis o dotačních výzvách, konkrétně o investičních i neinvestičních programech, jejich administraci a následné vyúčtování. S nimi nezřídka související poradenství a realizaci v záležitostech zákonných povinností o fungování sportovních spolků (zápis do Rejstříku, výroční zprávy, uzávěrky aj.). Dále daňové poradenství a pro více jak čtyřicet sdružených TJ/SK vede podvojné účetnictví. Zastupuje sportovní prostředí při jednání s místními samosprávami. Důležitou servisní činností je vedení členské základy pro sdružené subjekty prostřednictvím Informačního systému České unie sportu, který pracuje na on-line rozhraní. Tato databáze poskytuje nejen komplexní přehled o TJ/SK, počtu jejich členů, ale také o stavu jejich majetku (pasport), resp. o hospodaření jednotlivých TJ/SK. Modul Výkazy umožňuje použít vygenerovaný soubor z IS ČUS jako daňové přiznání. Data z tohoto systému využívají některé samosprávy ve Středočeském kraji a prostřednictvím naší organizace byla v souladu s ochrannou osobních údajů poskytnuta i Sportovní komisi města Mělník. Systém je otevřen i pro nečlenské subjekty.
Česká unie sportu Mělník, z.s. dlouhodobě organizuje populární a mediálně velmi sledovanou anketu Sportovec roku Mělnicka. Výrazně se podílí na organizaci projektu Sportovce města Mělník. Jednou z nejnavštěvovanějších sportovních akcí regionu se stal Mělnický festival sportu, který ČUS Mělník organizuje ve spolupráci s řadou partnerů. Dvoudenní akce určená základním školám, potažmo široké veřejnosti je součástí celostátního projektu České unie sportu Sportuj s námi a v jejím průběhu si celou řadu sportovních odvětví aktivní formou vyzkouší více jak dva tisíce účastníků. Novým a rovněž úspěšným projektem ČUS Mělník jsou Hry seniorů, které pro své klienty uvítaly zejména domy s pečovatelskou službou.

Česká unie sportu Mělník, z.s. dlouhodobě organizuje populární a mediálně velmi sledovanou anketu Sportovec roku Mělnicka. Výrazně se podílí na organizaci projektu Sportovce města Mělník. Jednou z nejnavštěvovanějších sportovních akcí regionu se stal Mělnický festival sportu, který ČUS Mělník organizuje ve spolupráci s řadou partnerů. Dvoudenní akce určená základním školám, potažmo široké veřejnosti je součástí celostátního projektu České unie sportu Sportuj s námi a v jejím průběhu si celou řadu sportovních odvětví aktivní formou vyzkouší více jak dva tisíce účastníků. Novým a rovněž úspěšným projektem ČUS Mělník jsou Hry seniorů, které pro své klienty uvítaly zejména domy s pečovatelskou službou.

KONTAKT

Adresa: Pražská 417

276 01 Mělník

Telefon: 775 297 297

Email: otsmelnik@seznam.cz

Web: melnik.cuscz.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Najdete nás zde:

#cusstredoceska

  

PARTNEŘI

Činnost SKO ČUS je financovaná z dotační Výzvy Zastřešující sportovní organizace.