ČLENOVÉ

ČESKÁ UNIE SPORTU POSKYTUJE SERVIS SPORTOVNÍM SUBJEKTŮM PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ODBORNÝCH  PRACOVIŠŤ

Org. ID Název Mìsto Ulice Èíslo popisné Psè Email Webová stránka
CZ0206002 TJ Byšice, z.s. Byšice Nádražní 450 27732 v.hrosko@gmail.com
CZ0206004 TJ Sokol Citov, z.s. Cítov Cítov 329 27704 tjsokolcitov@seznam.cz www.tjsokolcitov.estranky.cz
CZ0206007 TJ Sokol Døínov, z.s. Døínov Døínov 196 27745 vyplnit@cz
CZ0206008 TJ Sokol Hostín, z.s. Hostín u Vojkovic Hostín u Vojkovic 43 27744 Hubickova@seznam.cz hostin.aktualne.cz
CZ0206009 AFK Hoøín, z.s. Hoøín Hoøín 33 27601 afkhorin@seznam.cz www.afkhorin.estranky.cz
CZ0206010 TJ VLTAVAN CHVATÌRUBY, z.s. CHVATÌRUBY Chvatìruby 230 27801 TJ1926@seznam.cz vltavan.eu/
CZ0206011 TJ  Sokol Chlumín Chlumín Chlumín 181 27743 vyplnit@cz
CZ0206013 TJ Sokol Jevinìves, z.s. Jevinìves Jevinìves 28 27705 admin@sokoljevineves.cz www.sokoljevineves.cz
CZ0206015 TJ Kly, z.s. Kly Lom 415 27741 petr.rynda@tiscali.cz www.tjkly.cz
CZ0206016 TJ Start Mlékojedy Neratovice Práce 212 27711 vyplnit@cz
CZ0206017 SK Mšeno z.s. Mšeno Boleslavská 398 27735 skmseno@seznam.cz www.skmseno.cz
CZ0206019 TJ Sokol Ledèice, z.s. Ledèice Ledèice 45 27708 sokoliciledcice@seznam.cz
CZ0206024 SK Libìchov, z.s. Libìchov Tøešòovka 311 27721 Hladkystepan@email.cz www.sklibechov.cz
CZ0206025 TJ Sokol Libiš, z.s. Libiš Školní 492 27711 vavra.stava@atlas.cz www.sokollibis.cz
CZ0206026 FK Èechie Kralupy, z.s. Kralupy nad Vltavoz Tøebízského 945 27801 fkcechie@seznam.cz www.fkcechiekralupy.cz
CZ0206030 TJ EMÌ Mìlník, z.s. Mìlník Pražská 417 27601 tj.eme@seznam.cz
CZ0206032 FK PŠOVKA MÌLNÍK Mìlník Blahoslavova 864 27601 kolarka1@seznam.cz www.fkpsovkamelnik.cz
CZ0206033 Jezdecký klub Mìlník, z.s. Mìlník Nad Jatkami 1723 27601 jkmelnik@jkmelnik.cz
CZ0206034 FK Nebužely, z.s. Nebužely Nebužely 106 27734 koci.hradsko@seznam.cz
CZ0206035 TJ Sokol Nová Ves, z.s. Nová Ves Nová Ves 154 27752 jkrtas@seznam.cz www.tjsokolnovaves.cz
CZ0206036 Tj Dynamo Nelahozeves, z.s. Nelahozeves Nelahozeves 27751 dynamonela@seznam.cz
CZ0206037 PTZ Viktorie Nelahozeves, z.s. Nelahozeves Pod strání 318 27751 jiri.rous@ujv.cz
CZ0206039 Tìlovýchovná jednota Sokol Obøíství, z.s. Obøíství Svatopluka Èecha 40 27742 lunge@seznam.cz
CZ0206041 TJ Sokol Horní Poèaply, Horní Poèaply Horní Poèaply 264 27703 vyplnit@cz
CZ0206043 SK Spomyšl, z.s. Spomyšl Spomyšl 140 27705 sankot1@seznam.cz
CZ0206044 TJ Sokol Støezivojice, z.s. Dobøeò Støezivojice 21 27721 petr.jirec@seznam.cz
CZ0206045 TJ Øepín, z.s. Øepín Hájenská 251 27733 info@repin-fotbal.cz www.repin-fotbal.cz
CZ0206046 TJ Sokol Tuhaò Neratovice Tuhaò 27741 weissgarber.martin@seznam.cz
CZ0206047 TJ Sokol Tišice, z.s. Tišice Sportovní 306 27715 ruzickova.kveta@seznam.cz
CZ0206048 SK Úžice, z.s. Úžice Hlavní 151 27745 karel.humpl@iex.cz
CZ0206049 SK Slavia Velký Borek, z.s. VelkýBorek Sportovní 27731 vavrina.jir@seznam.cz
CZ0206050 AFK  Veltrusy, z.s. Veltrusy Palackého 532 27746 fotbal.veltrusy@seznam.cz www.afkveltrusy.cz
CZ0206051 AFK Vraòany Vraòany Vraòany 229 27707 afk.vranany@seznam.cz
CZ0206052 SK Vojkovice, z.s. Vojkovice Vojkovice 135 27744 linhartjirik@seznam.cz www.skvojkovice.cz
CZ0206053 TJ Sokol Všetaty, z.s. Všetaty Všetaty 27716 jar.k70@seznam.cz
CZ0206054 SK Viktoria Všestudy, z.s. Všestudy Všestudy 94 27746 frantiseksulc@seznam.cz
CZ0206055 TJ Liaz Vehlovice, z.s. Mìlník Hroznová 3097 27601 krouzeckypavel@seznam.cz www.fotbalvehlovice.cz/
CZ0206058 TJ Sokol Zálezlice, z.s. Zálezlice Zálezlice 111 27745 jjan.ulrych@seznam.cz
CZ0206060 TJ Sokol Zemìchy Kralupy nad Vltavouu Kralupy nad Vlatvou 27801 plistik@seznam.cz
CZ0206061 TJ Sokol Byškovice Neratovice Byškovice 27711 josef.jindrich@seznam.cz
CZ0206062 TJ Kralupy, z.s. Kralupy n.Vlt. sídl. Hùrka 1046 27801 tjkralupy@seznam.cz www.tjkralupy.unas.cz
CZ0206063 TJ Neratovice z.s. Neratovice Kpt. Jaroše 233 27711 i.senkyr@karneval.cz www.tjneratovice.cz/
CZ0206065 FC  Lobkovice z.s. Neratovice K zámku 283 27711 tomaspribik@seznam.cz www.fclobkovice.cz
CZ0206077 Tenisový oddíl SK Mìlník, z.s. Mìlník Polabí 3405 27601 RobertDvorak@unipetrol.cz
CZ0206080 Spolek bruslaøù mìlnických Mìlník Klášterní 647 27601 rudolf.vacha@motormelnik.cz
CZ0206081 Start Lobkovice, z.s. Neratovice Dobrovského 3 27711 vyplnit@cz
CZ0206086 AFK Eletis Lužec, z.s. Lužec n.Vlt. Tyršova 303 27706 vyplnit@cz
CZ0206089 TJ Sokol Sazená, z.s. Sazená Sazená 27324 tjsokolsazenazs@seznam.cz www.tjsokolsazena.estranky.cz
CZ0206090 Karate Shotokan Neratovice Neratovice Dr. E. Beneše 895 27711 info@shotokan.cz www.shotokan.cz
CZ0206091 ARDEA Kralupy Kralupy nad Vltavou Vltavská 11 27801 p.pospisil@kralupsko.cz
CZ0206093 SK Labský Kostelec, z.s. Kostelec n/L. Pøemyslova 868 27713 riha.standa@seznam.cz
CZ0206103 JJKD sebeobrana Mìlník Mìlník Krombholcova 330 27601 vyplnit@cz
CZ0206104 Klub veslaøù mìlnických 1881, z.s. Mìlník Rybáøe 743 27601 kvm1881@seznam.cz sweb.cz/kvm1881
CZ0206110 Triathlon Mìlník Mìlník Na Pískách 1061 27601 vyplnit@cz
CZ0206113 Taekwondo WTF HANSOO, z.s. Mìlník Sportovní 3205 27601 p.limprecht@melnik.cz hansoo.cz
CZ0206114 Basketbal. klub Kauèuk Kralupy Kralupy U cukrovaru 1089 27801 vyplnit@cz
CZ0206116 AHL  Kralupy n/Vlt Kralupy n/Vlt. Pražská 200 27801 ahliga@email.cz www.kralupy.cz/hokejbal
CZ0206117 SK BOX Mìlník, z.s. Mìlník Na Fialkách 812 27601 krystofmar@seznam.cz
CZ0206118 SK karate Dragon Neratovice, z.s. Neratovice Mládežnická 984 27711 vyplnit@cz www.karatedragon.cz
CZ0206119 HC Junior Mìlník Mìlník Klášterní 647 27601 hokej@hcjuniormelnik.cz www.hcjuniormelnik.cz
CZ0206120 Ner. plavecký klub, z.s. NERATOVICE Mládežnická 435 27711 vesely.plavani@email.cz www.nepk.cz
CZ0206122 Unie amatérských cyklistù Mìlník Sportovní 2718 27601 vyplnit@cz www.uac.cz
CZ0206126 SPN 95 Lobkovice Neratovice Dr. E. Beneše 1040 27711 vyplnit@cz
CZ0206129 FK Vysoká Vysoká Vysoká 8 27724 rizekvaclav@seznam.cz
CZ0206131 Stáj Krèmáøová Mìlník Studentská 3278 27601 staj.krcmarovav@seznam.cz
CZ0206132 TJ JUDO Neratovice, z.s. Neratovice Na Výsluní 1316 27711 mulbrich@seznam.cz www.judoneratovice.cz
CZ0206133 Krasobruslaøský klub Neratovic Neratovice 28. øíjna 919 27711 vyplnit@cz
CZ0206134 „FC Mìlník z.s.“ Mìlník Øipská 3378 27601 fcmelnik@seznam.cz www.fcmelnik.cz
CZ0206135 Cyklistický klub Rudy Projekt Mìlník Sportovní 2718 27601 ck.rudy.projekt@seznam.cz
CZ0206136 SK Olympik Mìlník, z.s. Kly Hoøení Vinice 122 27741 olympik.melnik@seznam.cz
CZ0206138 Sportovní klub Postøižín, spolek Postøižín Máslovická 25070 skpostrizin@seznam.cz
CZ0206139 TJ Sokol Olovnice Olovnice U Høištì 70 27326 sokol.olovnice@seznam.cz www.sokol-olovnice.webnode.cz
CZ0206140 TJ Sokol Dolany, z.s. Dolany nad Vltavou Ke Høišti 253 27801 marikova.mar@eznam.cz www.sokoldolany.cz
CZ0206141 YACH CLUB MARINA VLTAVA, z.s. Nelahozeves Dvoøákova stezka 27 27751 kveta111@email.cz www.yachtclubmarinavltava.cz
CZ0206144 Hong He Hong Jia Quan z.s. Mìlník Hroznová 4030 27601 honghe@email.cz www.shaolin-hongjiaquan.eu
CZ0206145 SK Roma Neratovice, z.s. Neratovice Školní 671 27711 vyplnit@cz
CZ0206146 SK Lípa Postøižín Postøižín Pražská 42 25070 VYPLNTE@EMAIL.CZ
CZ0206147 Sportovní klub Los Mìlník, z.s. Mìlník Rybáøe 748 27601 losmelnik@gmail.com losmelnik.cz
CZ0206148 Házená Mìlník, z.s. Mìlník Kokoøínská 1615 27601 info@hazenamelnik.cz
CZ0206150 FK Kralupy 1901, z.s. Kralupy nad Vltavou V Olších 498 27801 dvere.mika@email.cz www.fkkralupy1901.cz
CZ0206151 Hapkido Mìlník z.s. Mìlník Nad Kamennými závorami 1568 27601 mizenko.milan@gmail.com
CZ0206153 Pony liga, z.s. Nebužely Nebužely 42 277 34 ponyliga@email.cz
CZ0206154 SK Livecross, z.s. Neratovice Na Výsluní 1297 27711 r.wiesner@seznam.cz
CZ0206155 Sportovní klub Boxing Neratovice z.s. Neratovice nám. Republiky 993 277 11 boxneratovice@seznam.cz www.boxneratovice.cz
CZ0206156 HC Buldoci Neratovice, z.s. Neratovice Masarykova 1474 27711 sekretar@hcbuldocineratovice.cz www.hcbuldocineratovice.cz
CZ0206157 Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z.s. Kralupy nad Vltavou Mostní 812 27801 hokejkralupy@seznam.cz www.hokejkralupy.cz
CZ0206158 Workout Mìlník, z.s. Mìlník Pøístavní 1289 27601 tomas.vagner@vtgym.cz www.workoutmelnik.cz
CZ0206159 SK Karate Chvatìruby, z.s. Zlonèice Zlonèice 183 27801 a.hromadko@seznam.cz www.karate-chvateruby.cz
CZ0206160 Tìlocvièná jednota Sokol na Mìlníce Mìlník Tyršova 95 27601 B.Bubnik@seznam.cz

KONTAKT

Adresa: Pražská 417

276 01 Mělník

Telefon: 775 297 297

Email: otsmelnik@seznam.cz

Web: melnik.cuscz.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Najdete nás zde:

#cusstredoceska

  

PARTNEŘI

Činnost SKO ČUS je financovaná z dotační Výzvy Zastřešující sportovní organizace.