PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ COVID-SPORT DO 30. 9. 2020

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ COVID-SPORT DO 30. 9. 2020

Národní sportovní agentura dnes zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020 23:59 hod. Tím dochází k měsíčnímu prodloužení okna pro přihlašování do programu, které mělo...
NSA PŘIPRAVUJE DOTAČNÍ PROGRAM COVID SPORT 2

NSA PŘIPRAVUJE DOTAČNÍ PROGRAM COVID SPORT 2

čČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje. ČUS zmapovala v klubech a ve svých servisních centrech sportu reakci na vypsání dotačního programu COVID Sport. O zkušenosti projevila zájem NSA, která na setkání s...
VV ČUS SE SEŠEL NA ZÁVĚR ČTYŘLETÉHO OBDOBÍ

VV ČUS SE SEŠEL NA ZÁVĚR ČTYŘLETÉHO OBDOBÍ

Poslední zasedání Výkonného výboru České unie sportu před 38. valnou hromadou se uskutečnilo 23. června v Praze. V rámci bilancování uplynulého čtyřletého cyklu jeho členové ocenili velice aktivní roli ČUS především při vzniku Národní sportovní agentury, stejně jako...
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROGRAMU COVID-SPORT

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROGRAMU COVID-SPORT

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K DOTACI COVID-SPORT (AKTUALIZOVÁNO 19.6.) 17.06.2020 Dotace a příspěvky Od spuštění dotačního programu COVID-SPORT se objevují dotazy k samotné výzvě i vyplňování elektronické žádosti. Zde vám přinášíme ty nejčastější – pokud odpověď na svou...
NSA SPUSTILA REGISTRACE DO PROGRAMU COVID-SPORT

NSA SPUSTILA REGISTRACE DO PROGRAMU COVID-SPORT

Cílem Programu COVID-SPORT je řešení zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných...
PROGRAM MMR NA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU

PROGRAM MMR NA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací.   Účastník podprogramu může být obec od 3 001 do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku, v němž je žádost o dotaci podána)....