Mělničtí sportovci si nadělili do nového roku vlastní kalendář s podtitulem Jdi do toho. Autorem nádherných fotografií je Tomáš Lorenz, který si vybral dvanáct sportovních odvětví. Na závěrečné stránce si můžete prohlédnout zákulisní fotografie, na nichž je vidět, jak jednotlivé fotky vznikaly.  

„Všechny fotografie jsou podrobněji popsané, protože kalendář si klade za cíl zejména představení mělnických klubů včetně obrazové ukázky jejich sportu. Zvolili jsme podtitul Jdi do toho, protože chceme oslovit hlavně mladé zájemce, aby si konkrétní sportovní odvětví zvolili,“ vysvětlil autor kalendáře Tomáš Lorenz.

Fotografování a následnému zpracování obrazových materiálů obětoval  Tomáš více jak sto hodin svého volného času. Kalendář finančně podpořilo nejen město Mělník, ale také Středočeská krajská organizace České unie sportu. Další poděkování patří tiskárně Wendy, která kalendář vytiskla pouze za režijní náklady.