Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si ty z Vás, kteří obdrželi z MŠMT dotaci Můj klub za rok 2020 upozornit, že na základě Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu MŠMT je do 30. června následujícího roku (pokud jste to již neučinili) nutné vložit do IS Sport – dokumenty organizace –  rozvahu, výsledovku a výroční zprávu za rok 2020.

S pozdravem
Iveta Albrechtová
ČUS Mělník
Pražská 417
27601 Mělník otsmelnik@seznam.cz
tel. 606 673 562