Ačkoliv současná situace nepřeje nejen volnočasovým aktivitám, sport nevyjímaje, přesto jsme se tradiční anketu Sportovec Mělnicka s více jak čtyřicetiletou tradicítentokrát za rok 2020, rozhodli uspořádat. Jsme přesvědčeni o tom, že cíl ankety ocenit nejen nejlepší sportovce regionu jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích, ale také trenéry a funkcionáře za jejich celoživotní přínos pro sport a povzbudit je v jejich další sportovní činnosti, je právě v této době velmi důležité. Přes skutečnost, že loňský rok nemohl být stran sportovních výsledků tak bohatý, jako ty předešlé.

Velmi nás přitom těší a zároveň zavazuje výrazná podpora partnerských měst Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice a agenturou Sport Action s.r.o. 

 

 

 

 

Samotné vyhlášení se uskuteční v souladu s přísnými vládními omezeními. Což znamená, že se musí obejít bez diváků.

Vyhlášení budou v jednotlivých kategoriích jen medailisté, ostatním nominovaným budou sportovní ceny předány dodatečně. Před kamerou se dále objeví jen předávající.

Přenos se bude on-line přenášet na kanálech Youtube, FB, Livesignal TV a dalších přátelských webech. Tyto přenosy budou moci sportovní subjekty samozřejmě sdílet a následně je využít i pro svou propagaci.

Níže naleznete nominační dopis s vypsanými kategoriemi a anketní lístek, který nám vyplněný zašlete na v jeho spodní části uvedený e-mail (event. poštou) nejpozději do 22. února t.r. spolu s fotografiemi nominovaného v el. formátu (pokud možno z jeho sportovního prostředí). Souběžně Vás požádáme, abyste u nominovaného v anketním lístku uvedli maximálně pět nejlepších umístění, nejlepšími počínaje.  

Vyhlášení vyvrcholí dne:

 17. března v 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou,

Nominační dopis 2020

Anketní lístek 2020